Inom Sigtuna kommun har följande fordon flyttats med stöd av lagen och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till stadsbyggnadskontorets trafikdriftsenhet uppställningsplats för flyttande fordon. Är ägare av fordonet inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet Sigtuna kommun.

STADSBYGGNADSKONTORET- TRAFIKDRIFTSENHETEN
Östra Bangatan 3, 195 60 Arlandastad
Telefon: 08-597 838 00 | E-post: parkering@sigtuna.se | www.sigtuna.se

Regnr Bilmärke Ursprunglig uppställningsplats Publicerad Ärendenr