Följande fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129), LFF, och förordningen (1982:198), FFF, om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till särskild uppställningsplats. Är ägare av fordonet inte känd när en (1) månad förflutit från kungörelsedagen eller om fordonet inte har hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, kommunen.”

Kungörelse om flyttade fordon
Regnr Fabrikat Ursprunglig uppställningsplats Publicerad Ärendenr
YAS835 FORD Odalvägen 3, Sundbyberg 2024-05-29 SS240528-130604376
XWB058 HYUNDAI GETZ 5D 1.4 M5 Oxenstiernas allé 23, Sundbyberg 2024-05-22 SS240521-142340119
XOO346 FORD DA3 FOCUS Oxenstiernas allé 23, Sundbyberg 2024-05-22 SS240521-142135684