Följande fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129),LFF, och förordningen (1982:198), FFF. om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till särskild uppställningsplats för flyttande fordon. Är ägare av fordonet inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, kommunen.

Regnr Bilmärke Ursprunglig uppställningsplats Publicerad Ärendenr
CRK764 MITSUBISHI CARISMA 1,8 G Ymergatan 5 ,Linköping 2020-02-11 LI200211-085151590
PAY167 ALFA ROMEO 156 2,0 TS 16 Ullevi Storgård ,Linköping 2019-12-19 LI191219-082931258