Följande fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129),LFF, och förordningen (1982:198), FFF. om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till särskild uppställningsplats för flyttande fordon. Är ägare av fordonet inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, kommunen.

Kungörelse om flyttade fordon
Regnr Fabrikat Ursprunglig uppställningsplats Publicerad Ärendenr
XKX297 LEXUS IS250 Verkstadsgatan 21, Linköping 2022-12-01 LI221123-105309804
LKL205 VOLVO 245-8406-121 Idögatan 6, Linköping 2022-10-10 LI221010-080748996
OKÄND Volvo Skogslyckegatan 6, Linköping 2022-09-28 LI220928-074005810
PXO787 FORD DA3 FOCUS Korngatan, Linköping 2022-09-27 LI220927-125538284
UML342 PEUGEOT 307 XT 1,6 KOMBI Dvärggatan 3, Linköping 2022-09-08 LI220908-072057617