Följande fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129),LFF, och förordningen (1982:198), FFF. om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till särskild uppställningsplats för flyttande fordon. Är ägare av fordonet inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, kommunen.

Regnr Fabrikat Ursprunglig uppställningsplats Publicerad Ärendenr
FNO233 MITSUBISHI GALANT S 2,0 Ullevi Storgård 2020-06-22 LI200622-135958924
HKB444 VOLVO 855-512 S 2,5 Myrsättersgatan 2020-06-02 LI200602-131839811
WTT531 VOLVO V40 Bondegatan 13B 2020-05-15 LI200515-084753382
SRT536 PEUGEOT 307 XS 2,0 5D Sandgatan 12B 2020-05-12 LI200512-073103458
USS625 PEUGEOT 406 2,2 KOMBI Stjärnorpsvägen 2 2020-05-12 LI200511-084729100