Följande fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129),LFF, och förordningen (1982:198), FFF. om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till särskild uppställningsplats för flyttande fordon. Är ägare av fordonet inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i fordonet, kommunen.

Regnr Bilmärke Ursprunglig uppställningsplats Publicerad Ärendenr
FUA752 VOLVO L + V70 Myrsättersgatan på 6 tim-parkeringen ,Linköping , Ljungsbro 2019-08-15 LI190815-075533536
USM885 SAAB 9-3 LINEARPLUS SPOR Dvärggatan 3 ,Linköping 2019-07-03 LI190703-074750942
XUF979 AUDI A8 LIM 4,2 QUATTRO Roxengatan 6 ,Linköping 2019-06-11 LI190611-091448236
HCF004 MITSUBISHI COLT GL C51 Stationsgatan 2A ,Linköping 2019-06-10 LI190610-112943750