Följande fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129),LFF, och förordningen (1982:198), FFF. om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till särskild uppställningsplats för flyttande fordon. Är ägare av fordonet inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, kommunen.

Kungörelse om flyttade fordon
Regnr Fabrikat Ursprunglig uppställningsplats Publicerad Ärendenr
UBW161 SAAB 9-5 VECTOR SPORT CO Evastigen 1, Ljungsbro 2021-01-19 LI210119-134452607
OKÄNd Opel Vigfastgatan 8, Linköping 2021-01-15 LI210115-110531841
TZK641 VW POLO 1,4/75 Bergsvägen samåkningsparkeringen , Linköping 2020-12-17 LI201217-090333991
SNS218 NISSAN ALMERA Gullberg pendelparkering, Vreta Kloster 2020-12-10 LI201210-142528144
SMM543 HYUNDAI ACCENT 4-D Bergsvägen samåkningsparkeringen , Linköping 2020-11-19 LI201119-092648347
ROB729 MITSUBISHI CARISMA H/B Vidingsjö Motionscentrum, Linköping 2020-11-16 LI201116-102306525