Följande fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129),LFF, och förordningen (1982:198), FFF. om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till särskild uppställningsplats för flyttande fordon. Är ägare av fordonet inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, kommunen.

Regnr Fabrikat Ursprunglig uppställningsplats Publicerad Ärendenr
CRK498 AUDI A4 AVANT 2,6 Vattenverksvägen 2020-10-20 LI201020-073540935
RFS332 VW POLO 1,4/60 Vårgårdsvägen 24 2020-10-12 LI201012-081205675
SPD825 SEAT AROSA 1,4 STELLA Pionjärgatan 1 tim-parkering 2020-08-20 LI200820-081331200