Följande fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129),LFF, och förordningen (1982:198), FFF. om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till särskild uppställningsplats för flyttande fordon. Är ägare av fordonet inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, kommunen.

Kungörelse om flyttade fordon
Regnr Fabrikat Ursprunglig uppställningsplats Publicerad Ärendenr
TTT836 RENAULT G Nygårdsinfarten Samåkningsparkeringen, Linköping 2022-06-28 LI220628-074826582
NYZ864 PEUGEOT 205 XL-JUNIOR Grindstugevägen 164, Linköping 2022-06-13 LI220603-073611406
? OKÄND Bergdalsgatan 7, Linköping 2022-04-27 LI220421-130343205
KZE312 VOLKSWAGEN, VW 5N Skäggetorps centrum 1, Linköping 2022-04-19 LI220407-083220450