Följande fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129),LFF, och förordningen (1982:198), FFF. om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till särskild uppställningsplats för flyttande fordon. Är ägare av fordonet inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, kommunen.

Kungörelse om flyttade fordon
Regnr Fabrikat Ursprunglig uppställningsplats Publicerad Ärendenr
MYE418 TOYOTA XP13M(A) Linnégatan 17A, Linköping 2021-12-02 LI211202-095801887
SWH785 VOLVO S + V70 Mörnersgatan 3A, Linköping 2021-11-17 LI211117-132820624
XZO823 VOLVO S + V70 Djurgården Kunskapslänken 4 tim-parkering , Linköping 2021-11-12 LI211104-070544852
XLM096 CITROEN C3 1.6 HDI SX KF Ullevi samåkningsparkeringen , Linköping 2021-10-04 LI211004-113336808
OKÄNd Renault Skattegården 83, Linköping 2021-09-15 LI210915-071748364