Följande fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129),LFF, och förordningen (1982:198), FFF. om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till särskild uppställningsplats för flyttande fordon. Är ägare av fordonet inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, kommunen.

Regnr Bilmärke Ursprunglig uppställningsplats Publicerad Ärendenr
TXB718 PEUGEOT 206 Ullevi Storgård ,Linköping 2019-10-08 LI191008-141606250
RPD414 SAAB 9-3 SE 5D 2.0T 185 Götgatan 26 ,Linköping 2019-10-01 LI191001-122821721