Följande fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129),LFF, och förordningen (1982:198), FFF. om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till särskild uppställningsplats för flyttande fordon. Är ägare av fordonet inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, kommunen.

Kungörelse om flyttade fordon
Regnr Fabrikat Ursprunglig uppställningsplats Publicerad Ärendenr
OKÄNd Renault Skattegården 83, Linköping 2021-09-15 LI210915-071748364
WOH233 PEUGEOT 206 SPORT 1,6 3D Järnvägsgatan 3, Linköping 2021-08-19 LI210811-110648407
SMD240 ALFA ROMEO 156 2,0 TS 16 Roxengatan 6, Linköping 2021-08-09 LI210809-113636410