Följande fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129),LFF, och förordningen (1982:198), FFF. om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till särskild uppställningsplats för flyttande fordon. Är ägare av fordonet inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag (Fr.o.m den 1 jan 2023 gäller 30 dgr) eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, kommunen.

Kungörelse om flyttade cyklar
Fabrikat Färg Ursprunglig uppställningsplats Publicerad Ärendenr
Pilencykel SVART Nygatan 32, Linköping 2023-09-29 LI230929-093226883
Okänd SVART Nygatan 32, Linköping 2023-09-29 LI230929-093436978
Peak FLERF (FLERFÄRG) Nygatan 32, Linköping 2023-09-29 LI230929-093553414
Peak FLERF (FLERFÄRG) Nygatan 32, Linköping 2023-09-29 LI230929-093718250
Impola Orange Nygatan 32, Linköping 2023-09-29 LI230929-093843857
Sisu BLÅ Nygatan 32, Linköping 2023-09-29 LI230929-094028844
Monark SVART Nygatan 32, Linköping 2023-09-29 LI230929-094206525
Yosemite SVART Drottninggatan 24, Linköping 2023-09-15 LI230915-090742518
Crescent RÖD Drottninggatan 24, Linköping 2023-09-15 LI230915-091216214
Postkodlotteriet GRÖN Drottninggatan 24, Linköping 2023-09-15 LI230915-091512869
Postkodlotteriet GRÖN Drottninggatan 24, Linköping 2023-09-15 LI230915-091911373
DBS LILA Drottninggatan 24, Linköping 2023-09-15 LI230915-092120171
Monark SVART Drottninggatan 24, Linköping 2023-09-15 LI230915-092523269
Anno LILA Drottninggatan 24, Linköping 2023-09-15 LI230915-092824575
Vega Rosa Drottninggatan 24, Linköping 2023-09-15 LI230915-093236596
Grandsand SVART Skogslyckegatan 1C, Linköping 2023-09-15 LI230915-102140271
Monark SVART Lärdomsgatan 30, Linköping 2023-09-11 LI230911-144053221