Följande fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129),LFF, och förordningen (1982:198), FFF. om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till särskild uppställningsplats för flyttande fordon. Är ägare av fordonet inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag (Fr.o.m den 1 jan 2023 gäller 30 dgr) eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, kommunen.

Kungörelse om flyttade cyklar
Fabrikat Färg Ursprunglig uppställningsplats Publicerad Ärendenr
Monark SVART Gamla Tanneforsvägen 51, Linköping 2023-03-17 LI230317-092359836
Crescent LILA Sankt Larsgatan 6A, Linköping 2023-03-06 LI230306-083847879
Yosemite SVART Repslagaregatan 21 , Linköping 2023-03-03 LI230303-093948619
Skeppshult SVART Repslagaregatan 21 , Linköping 2023-03-03 LI230303-094154875
Sjösala LILA SMEDSTAD DJURGÅRDSTORPET, Linköping 2023-03-03 LI230303-094458322
Yosemite SVART Repslagaregatan 21, Linköping 2023-03-03 LI230303-094908219
Velocity SVART Repslagaregatan 21, Linköping 2023-03-03 LI230303-095052371
DBS BLÅ Repslagaregatan 21, Linköping 2023-03-03 LI230303-095304444
Marvil BLÅ Repslagaregatan 21, Linköping 2023-03-03 LI230303-095517384
Tunturi BLÅ Repslagaregatan 21, Linköping 2023-03-03 LI230303-095731155
Monark SVART Järnvägsgatan 3 , Linköping 2023-03-01 LI230301-101509551
Yosemite SVART Järnvägsgatan 3 , Linköping 2023-03-01 LI230301-101817897
Nishiki GRÅ Järnvägsgatan 3 , Linköping 2023-03-01 LI230301-102029787
Kayoba SVART Järnvägsgatan 3 , Linköping 2023-03-01 LI230301-102347978
Monark SVART Järnvägsgatan 3 , Linköping 2023-03-01 LI230301-102633337
Solhaga SVART Järnvägsgatan 3 , Linköping 2023-03-01 LI230301-102921979
Kronan GRÖN Järnvägsgatan 3 , Linköping 2023-03-01 LI230301-103234157
Yosemite SVART Järnvägsgatan 3 , Linköping 2023-03-01 LI230301-103444305
Occano SVART Järnvägsgatan 3 , Linköping 2023-03-01 LI230301-103725390
Capriolo FLERF (FLERFÄRG) Järnvägsgatan 3 , Linköping 2023-03-01 LI230301-103943407
Trek BLÅ Järnvägsgatan 3 , Linköping 2023-03-01 LI230301-104229687
Cyckeltrack FLERF (FLERFÄRG) SMEDSTAD DJURGÅRDSTORPET, Linköping 2023-03-01 LI230301-104515409
Crescent SVART Järnvägsgatan 3, Linköping 2023-03-01 LI230301-105033716
Yosemite SVART Järnvägsgatan 3, Linköping 2023-03-01 LI230301-105245787
Elegance VIT Järnvägsgatan 3, Linköping 2023-03-01 LI230301-105519343