Följande fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129), LFF, och förordningen (1982:198), FFF, om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till särskild uppställningsplats. Är ägare av fordonet inte känd när en (1) månad förflutit från kungörelsedagen eller om fordonet inte har hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, kommunen.”

Kungörelse om flyttade fordon
Regnr Fabrikat Ursprunglig uppställningsplats Publicerad Ärendenr
PKT827 VOLVO Genvägen, Arlanda 2024-05-29 SIG240520-105643875
XUS710 TOYOTA AYGO Rymdgatan 1, Märsta 2024-05-29 SIG240529-103028339
JLY110 SAAB 9-3 VECTOR Rymdgatan 1-30, Märsta 2024-05-28 SIG240528-093614702
TFM105 FORD FCC P 550, ankommande Terminal 5, Arlanda 2024-05-07 SIG240507-071519735