Följande fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129),LFF, och förordningen (1982:198), FFF. om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till särskild uppställningsplats för flyttande fordon. Är ägare av fordonet inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, kommunen.

Kungörelse om flyttade fordon
Regnr Fabrikat Ursprunglig uppställningsplats Publicerad Ärendenr
GZL842 MERCEDES-BENZ C 180 T Rektor Cullbergs väg 9, Sigtuna 2022-06-29 SIG220620-073549733
FB 635A Skoda P-Jus P41 Plan 3, Stockholm-Arlanda 2022-06-21 SIG220613-075936830
WTD509 MITSUBISHI COLT 1,3 P3 Alfa , Arlanda 2022-06-20 SIG220610-070443857
MJR956 PEUGEOT 407 SW 2,0 HDI Västra Bangatan , Märsta 2022-06-02 SIG220602-122915533
WER538 VW PASSAT VAR TURBO P 550, ankommande Terminal 5, Arlanda 2022-05-23 SIG220523-133040572
UCX319 VOLVO S + V70 Arlandaleden, ankommande terminal 5, Arlanda 2022-04-22 SIG220411-132943195