Följande fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129), LFF, och förordningen (1982:198), FFF, om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till särskild uppställningsplats. Är ägare av fordonet inte känd när en (1) månad förflutit från kungörelsedagen eller om fordonet inte har hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, kommunen.”

Kungörelse om flyttade fordon
Regnr Fabrikat Ursprunglig uppställningsplats Publicerad Ärendenr
XMO750 OPEL MERIVA 1.4 ESSENTIA Svartbyvägen 5, Boden 2024-05-22 BK240522-102947759